Behöver ditt företag/organisation snabb och exekutiv förstärkning?

Mina kunder har behov av insatser som kan sättas in snabbt och i många fall med sådan kompetens och erfarenhet som inte är aktuell för uppgiften i fråga som en permanent lösning. Jag har valt att kalla detta "overskill”.

"Management on demand" - att använda stor kraft vid genomförandet av en förändring är en strategisk framgångs-faktor när ledtiden skall vara kort och/eller när det är svårt att finna interna exekutiva resurser på kort tid t.ex. vid rekryteringssituationer. 

  • Hur förtydligar man en strategi?
  • Hur skapar man tydligt ledarskap?
  • Hur lägger man grunden till ett bra styrelsearbete?
  • Behöver du ta in ett interimt ledarskap?

Interimt ledarskap

Jag erbjuder interimt ledarskap och kvalificerade konsulttjänster främst inom företagsledning, ”merger & aquisitions” och projektledning. Utgångspunkten är att det uppstår situationer i företag och organisationer som kräver en extra injektion av ledarskap, analys och genomförande i volym eller kraftunder en begränsad tid. Resultat i mina uppdrag baseras på målorientering och i många fall direkt linjeansvar.


Styrelsearbete

I en alltmer oförutsägbar affärsmiljö har styrelsen en central roll. Omvärldens uppmärksamhet på styrelsens arbete har ökat avsevärt. Jag hjälper företag att skapa ett strukturerat, engagerat och offensivt styrelsearbete. I mitt nätverk finns personer med intresse och erfarenhet av aktivt styrelsearbete. 

Jag har bred erfarenhet av styrelsearbete i såväl noterade som onoterade bolag, i ett flertal styrelser som ordförande. Jag hjälper företag att sätta mål för styrelsens arbete och kan snabbt skapa en bra formell struktur för det löpande styrelsearbetet.

Mentorskap

Jag ger stöd grundat på lång erfarenhet exempelvis i följande situationer:

  • Rådgivning till nyckelpersoner i förändringsprocesser
  • Stöd till nya chefer
  • Diskussionspartner till VD
  • Analys och utveckling av ledningsgrupper

Kontakta Torbjörn nu!