Behöver du en knuff i rätt riktning eller hjälp att komma igång med förändring?

Torbjörn Lindh, VD & grundare

Jag har över 30 års erfarenhet från IT-branschen. Större delen av tiden i företagsledande befattningar inom områdena konsult-, telecom- samt produktverksamhet. Jag har varit VD i både noterade och onoterade bolag där företagens omsättning varit mellan 30 miljoner (30 anställda) till > 1miljarder (> 1000 anställda). Jag har även lång erfarenhet från styrelsearbete och även där i både noterade och onoterade bolag.

Där jag kan göra största nytta:

  • Interim management
  • Strukturaffärer
  • Projektledning
  • Mentorskap
  • Styrelsearbete

Läs mer om mina tjänster här!

Du vet vad du vill erbjuda men inte till vilka, hur eller var det ska sägas?

Caroline Lindh, Marknadskommunikatör

Jag har ett brett CV som marknadskommunikatör och började min bana som originaltecknare och grafisk formgivare på reklambyrå. Under årens lopp har jag arbetat som marknads-koordinator, projekt- och produktionsledare både in-house som kund/–beställare och på byrå som leverantör/–producent. 
Min styrka ligger i att snabbt förstå dina behov av kommunikation och hitta kreativa, kostnadseffektiva lösningar.

Jag kan hjälpa dig med:

  • Kommunikation
  • Idé & Form
  • Produktion

Läs mer ommina tjänster här!